2017-2019 жылдарға арналған Бюджеттік бағдарлама

Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2017 жылғы 20 қарашадағы
№ 136 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

 с изменениями от 22 ноября и от 28 декабря 2017 г. 

Бюджеттік бағдарлама

 

502   ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы
2017-2019  жылдарға арналған

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 «Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру».

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының  орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңының 1, 4 және 5 баптары.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай:

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму:

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: заңдылықты қамтамасыз ету және құқық тәртібін нығайту.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: халықтың прокуратура органдарына сенімділік деңгейі 2017 жылға қарай 64,5%, 2018 жылы - 65%,  2019 жылы – 65,5%.

Саясаткерлерге қоғамдық сенім, рейтинг- тегі орны, 2017 жылы  29 томен емес, 2018 жылы 29, 2019 жылы 28;

Шенеуніктердің шешімдеріндегі жеңіске үміткерлік, рейтинг- тегі орны, 2017 жылы  45 томен емес, 2018 жылы 43, 2019 жылы 40;

Мемсекторда шешімдер қабылдаудың мөлдірлігі, рейтингтегі орны, 2017 жылы  30 томен емес, 2018 жылы 26, 2019 жылы 23.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): бағдарлама нормативтік құқықтық актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуын, сондай-ақ мемлекеттік құқықтық статистика мен арнайы есепке алуды жүргізуді жоғары қадағалауды жүзеге асыру мақсатында, прокуратура органдары мен ведомстволарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, мемлекеттік органдармен, заңды компаниядармен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауға бағытталған.

Жоспарлық кезең шығыстарының ағымдағы қаржылық жылдың жоспарынан азаюы зейнеткерлікке шығу кезінде өтемақы төлемдеріне, іссапарлық шығыстарға, нысандық киім-кешек, отын, жанар-жағар май материалдары, басқа да қорлар, тауарлар мен қызмет көрсетулерді сатып алуға арналған шығыстардың қысқаруымен, консультанттарға төлемақынының, сараптаманың шығыстарын және тергеуден және соттан жасырынған, қылмыскерлерді экстрадициялау мәселелері бойынша шетелдік төреліктерде және сот органдарында мемлекеттік мүдделерді ұсынуға арналған тікелей шығыстарды азайтуымен байланысты.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

мың. теңге

25 813 607,4

25 733 499

24 340 701

21 786 846

21 593 839

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

25 813 607,4

25 733 499

 

24 340 701

 

21 786 846

21 593 839

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 100 «Уәкілетті органның жоғары қадағалау және мемлекеттік құқықтық статистика қалыптастыру саласындағы қызметін қамтамасыз ету».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету,

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): 5 423 бірлік штат санымен Бас прокуратураның, Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің орталық аппаратын ұстау, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне, оның ішінде корпоративтік телекоммуникациялық желі қызметтеріне төлем жүргізу, ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу, ғимараттарды, үй-жайларды жалға алу, қорлар, өзге де қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

Кіші бағдарлама прокуратура органдары қызметкерлерінің кадр әлеуетін нығайтуға, заңдылықты, құқық тәртібін және қылмыспен күресті қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықтың прокуратура органдарына деген жоғары сеніміне қол жеткізуге бағытталған.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

прокуратура органдары қараған жеке және заңды тұлғалар өтініштерінің саны 

бірл.

207 900

207 900

207 900

207 900

207 900

құрастырылған статистикалық мәліметтер жинақтарының саны 

бірл.

310

310

310

310

310

тектік есепке алу қорын сақтау бірліктерінің саны  

бірл.

2 129 121

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

дактилоскопиялық есепке алу қорын сақтау бірліктерінің саны  

бірл.

1 508 677

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

іздестіру есептерінің қорын сақтау бірліктерінің саны  

бірл.

13 780

9 000

9 500

9 500

9 500

жүргізілген социологиялық зертетулер саны 

 

бірл.

1

1

1

1

1

ағымдағы жөндеу жұмыстар жүргізілген прокуратура органдарының ғимараттар саны

бірл.

 

 

19

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жиынтық шығыстар 

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Уәкілетті органның жоғары қадағалау және мемлекеттік құқықтық статистика қалыптастыру саласындағы қызметін қамтамасыз ету

мың. теңге

22 539 829,4

20 364 625,8

21 027 567,3

19 253 760

19 060 753

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

22 539 829,4

20 364 625,8

21 027 567,3

19 253 760

19 060 753

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 102 "Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау"

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;

ағымдағы/даму: даму.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): ҚР Бас прокуратурасының №2 және №4 БӨБ объектілерін реконструкциялау және жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу.

Кіші бағдарлама прокуратура органдарының қызметкерлеріне прокуратура органдары қадағалау қызметінің тиімділігін арттыру және құқық қорғау әлеуетін іске асыру бойынша мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін лайықты жағдайлар жасауға, сондай-ақ халықтың прокуратура органдарына сенімінің жоғары деңгейіне қол жеткізуге бағытталған.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

әкімшілік ғимараттар салуға әзірленген ЖСҚ (жобалық-сметалық құжаттамалардың) саны

бірл.

 

 

1

 

 

объектіні реконструкциялау саны

 

бірл.

 

 

2

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

мың.

теңге

 

 

40 035

 

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың.

теңге

 

 

40 035

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): ақпараттық жүйелерді пайдалану, есептеу техникаларына жүйелік-техникалық қызмет көрсету, прокуратура органдарының ақпараттық жобаларын және: «Прокуратура органдары қызметкерлерін тестілеу жүйесі»АЖ, «Қадағалау» АЖ, «БжӨҚБ» АЖ, «1С Бухгалтерия», «Прокуратура органдарының порталы» АЖ, прокуратура органдарының және «электрондық арыз-шағымдардың порталы 115» интернет ресурстары «Бірыңғай үйлестірілген статистикалық жүйе»АЖ, «Автоматтандырылған дактилоскопиялық ақпараттық жүйе»  АЖ, «Тұлғалардың арыз-шағымдарын бірыңғай есепке алу» АЖ, «Арнаулы есепке алу» АЖ, «Шектеу» АЖ, «Ақпараттық сервис» АЖ, «Ақпараттық жүйелердің біріктірілген ақпараттық құраушысы» АЖ, «Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру» АЖ,  бағдарламалық қамтамасыз етулерін қолдау және қызмет көрсету.

Кіші бағдарлама прокуратура органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту және мүлтіксіз қызмет істету, ақпараттық-техникалық өзара әрекет ету және талдау деректерін қалыптастыру жолымен заңдылықты, құқық тәртібін қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықтың прокуратура органдарына деген жоғары сеніміне қол жеткізуге бағытталған, ол өкілеттіктерді жүзег асырудың жеделдігін жоғарылатады.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

прокуратура органдары мен Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің қызметін қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелердің саны 

бірл.

14

14

14

16

16

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

мың.

теңге

2 623 402,1

1 259 491

1 778 822

983 086

983 086

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың.

теңге

2 623 402,1

1 259 491

1 778 822

983 086

983 086

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:  105 «Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау».

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік  бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): кеңесшілер, сарапшылар қызметтеріне төлем жүргізу шығыстары  және сот тергеуінен жасырынған қылмыскерлерді экстрадициялау мәселелері бойынша шетелдік арбитраждар мен сот органдарында мемлекет мүдделеріне өкілдік етумен байланысты тікелей  шығыстар.

Аталған бағдарламаны жүзеге асыру шетелдік төрелік және сот органдарында қылмыскерлерді экстрадициялау және оларға қатысты қылмыстық іздестіруді іске асыру мәселелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының құзіретіне жататын халықаралық-құқықтық сипаттағы басқа да мәселелер  бойынша мемлекеттің мүддесін тиімді қорғау мақсатында құзіретті органдармен, алыс және жақын шетелдік заңды және консультациялық компаниялармен, халықаралық ұйымдармен және қауымдастықтармен халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

кеңесшілер қызметіне төлем жүргізуге және қылмыскерлерді экстрадициялау мәселелері бойынша шетелдік арбитраждар мен сот органдарында мемлекет мүдделеріне өкілдік етумен байланысты өзге де тікелей шығыстар бойынша жасалатын шарттар саны

бірл.

1

8

3

3

3

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

мың. теңге

135 000

2 987 027

512 968

1 550 000

1 550 000

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

135 000

2 987 027

512 968

1 550 000

1 550 000

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 111 «Прокуратура органдардың күрделі шығыстары».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: күрделі шығындарды жүзеге асыру;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): прокуратура органдары объектілерінің қауіпсіздігін нығайту үшін негізгі қорларды, материалдық емес активтерді (7 673 бірлік мөлшерінде антивирустық бағдарламалық жасақтама, 4 бірлік басқа да лицензиялық өнімдер сатып алу), және прокуратура органдары үшін басқа да тауарларды сатып алу.

Кіші бағдарлама прокуратура органдары қызметкерлеріне заңдылықты, құқық тәртібін қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықтың прокуратура органдарына деген жоғары сеніміне қол жеткізуге бағытталған қалыпты жағдайларды қамтамасыз етуге қажетті материалдық-техникалық жарақтандыруға бағытталған.

 

                Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

прокуратура органдарының күрделі жөндеу жүгізілетін ғимараттары мен құрылыстарының  саны

бірл.

0

2

 

 

 

сатып алынған компьютерлердін саны 

бірл.

12

100

 

 

 

сатып алынған материалдық емес активтердің саны 

бірл.

2

52

7 677

 

 

әзірленген жобалық-сметалық құжаттамалардың саны

бірл.

 

1

 

 

 

сатып алынған жүйелік блоктардың саны

бірл.

 

300

 

 

 

сатып алынған кауіпсіздыкты  қамтамасыз ету құралдарының саны

бірл.

 

417

308

 

 

сатып алынган бейнебақылау

жүйелерінің саны

бірл.

 

136

 

 

 

сатып алынған серверлер

бірл.

 

 

1

 

 

сатып алынған бағдарламалық-аппараттық кешендер саны

бірл.

 

 

2

 

 

сатып алынған рентгендік қарап-тексеру жабдықтарының  саны

бірл.

 

 

1

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Прокуратура органдардың күрделі шығыстары

мың. теңге

515 375,9

 1 122 355,2

981 308,7

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

515 375,9

1 122 355,2

981 308,7

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама

 

502   ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы: 015 «Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру».

Бюджеттік бағдарлама басшысы:  Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының  орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңының 5-бабының 5)-тармақшасы, 22-бабының 1)-тармақшасы, «Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 22 желтоқсандағы №510 Заңының 6 және 7-баптары.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай:

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму:

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: құқықтық статистика мен арнайы есепке алуды автоматтандыру және ақпараттандыру, құқықтық статистика субъектілерінің ақпараттық жүйелерін Бас прокуратура Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің ақпараттық жүйелерімен біріктіру.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:  электрондық форматта берілетін құқықтық статистикалық ақпарат пен арнайы есепке алу мәліметтері нысандарының және түрлерінің үлес салмағы, 2017 жылы –96% төмен емес, 2018 жылы – 98%, 2019 жылы – 100%;

сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі арқылы электрондық түрде берілетін қылмыстылық және сотқа дейінгі тергеп-тексерудің нәтижелері туралы мемлекеттік статистикалық есептердің үлесі, 2017 жылы  – 100% томен емес, 2018 жылы – 100%, 2019 жылы – 100%;

мемлекеттік органдардың дерек қорларымен ақпараттық өзара әрекет ету деңгейі, 2017 жылы – 93% томен емес, 2018 жылы – 100%, 2018 жылы – 100%, 2019 жылы – 100%.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Шығыстар қылмысқа қарсы тиімді күресті және оның алдын алуды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелер құруға, осы мақсаттарда мемлекеттік органдардың ақпараттық өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыруға, құқық қорғау және арнайы органдардың қылмыстық-процестік қызметін жүзеге асыруға бірыңғай тәсілді қамтамасыз етуге бағытталған.

Жоспарлық кезеңдегі шығыстардың ағымдағы қаржылық жыл жоспарынан ұлғаюы прокуратура органдарында 2011 және 2015 жылдары аралығында басталған «Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы  органдарының ақпарат алмасу жүйесін құру» және «Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі» жүйесін құру» инвестициялық жобаларын іске асыруға арналған шығыстарды жоспарлаумен байланысты.

Аталған бағдарламаны жүзеге асыру мемлекеттік органдарды, жеке және заңды тұлағаларды құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің тиімді және жедел жүйесін құру және дамыту мақсаттарында құқықтық статистика мен арнайы есептерді автоматтандыруды және ақпараттандыруды, құқықтық статистика субъектілерінің ақпараттық жүйелерінің Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есептер жөніндегі комитетінің ақпараттық жүйелерімен біріктіруді қамтамасыз етеді.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

мың. теңге

1 528 313,8

1 794

342 187

 1 662

1 662

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

1 528 313,8

1 794

342 187

1 662

1 662

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 101 «Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөнiндегi мемлекетаралық ақпараттық өзара iс-қимыл».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекетаралық келісімге сәйкес Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Бас ақпараттық-талдау орталығының Халықаралық ақпараттық қорын үлестік ұстау (жыл сайынғы жарна) бойынша шығыстар.

Осы бағдарламаның жүзеге асуы құқықтық статистика және арнайы есепке алуды автоматтандыру мен ақпараттандыруға, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің ақпараттық жүйелерімен ықпалдастыруға жету мақсатында,  тергеу, анықтау, сот және жазаны орындау органдарынан жасырынған, сотталған және іздеудегі тұлғаларға қатысты ақпарат алмасуды қарастырады.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Бас ақпараттық-талдау орталығының Халықаралық ақпараттық қорына берілген құжаттар саны

бірл.

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөнiндегi мемлекетаралық ақпараттық өзара iс-қимыл

мың. теңге

1 199,8

1 794

1 662

1 662

1 662

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

1 199,8

1 794

1 662

1 662

1 662

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 102 «Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;

ағымдағы/даму: даму.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): заңнамада белгіленген функциялар мен міндеттерді тиімді жүзеге асыру үшін, құқық қорғау және арнаулы органдардың мүдделі мемлекеттік органдармен ақпараттық өзара іс-қимылының жеделдігін арттыруды қамтамасыз ететін жүйе құру.

Кіші бағдарламаны іске асыру құқықтық статистика және арнайы есепке алуды автоматтандыруға және ақпараттандыруға қол жеткізу, құқықтық статистика субъектілерінің ақпараттық жүйелерін Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің   ақпараттық жүйелерімен біріктіру мақсатында, автоматтандырылған режимде онлайн қолжетімділік жолымен құқық қорғау, әлеуметтік мемлекеттік және өзге органдардың қызметкерлерінің мемлекеттік органдардың деректер қорынан қажетті ақпараттарды алуын қамтамасыз етеді.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

мемлекеттік органдардың дереқорларымен өзара іс-қимыл  ақпараттық сервистерінің саны 

ед.

6

 

6

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

тыс. тенге

194 772

 

103 778

 

 

 Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

тыс. тенге

194 772

 

103 778

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:  103 «Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі» ақпараттық  жүйесін құру».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;

ағымдағы/даму: даму.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын барлық құқық қорғау және арнаулы органдардың барлық сотқа дейінгі тергеп-тексерулерді тіркеуі үшін, «Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі» ақпараттық жүйесін құру. АЖ құрудың бірінші кезеңі жабдықты сатып алуға, жүйені әзірлеуге, жобаны басқаруға, ақпараттық қауіпсіздік құралдарын, ақпараттық қауіпсіздік талаптарын тексеру үшін аттестаттау жөніндегі қызметтерді сатып алуға, құжаттарды сынауға және тексеруге, деректерді сақтау жүйесін сатып алуға шығындардан тұрады.

Кіші бағдарламаны іске асыру қылмыстар мен құқық бұзушылықтар туралы барлық өтініштер мен хабарламаларды бірыңғай тіркеу, олар бойынша барлық процессуалдық іс-қимылдарды тіркеу, барлық ақпараттық-есептік құжаттарды есепке алу жолымен қылмыстық-құқықтық статистиканы автоматтандыру, қылмыстық қудалау органдарының іс-қимылдарына тиімді қадағалауды қамтамасыз ету бөлігінде қылмыстық-процессуалдық заңнаманың талаптарын орындауды қамтамасыз етеді.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

 

бірл.

5

6

7

7

7

«Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі» ақпараттық жүйесін пайдаланушылардың саны 

ад.

27 248

 

30 000

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі» ақпараттық  жүйесін құру

тыс. тенге

1 332 342

 

236 747

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

тыс. тенге

1 332 342

 

236 747

-

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама

 

502   ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 018 «Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру».

Бюджеттік бағдарлама басшысы:  Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының  орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңының 22-бабының 2)-тармақшасы, «Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының жанында құқық қорғау органдарының Академиясын құру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 15 Жарлығы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары басшылығының Президенттік резервінде тұрған қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру, жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

шешім шығара отырып қаралған істердің санындағы мемлекеттік билік органдары мен лауазымды тұлғалардың (бақылау-қадағалау, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың) іс-әрекеттері (немесе әрекетсіздігін) мен шешімдерін даулау туралы істер бойынша сот қанағаттандырған арыздардың үлес салмағы 2017 жылы – 47 % , 2018 жылы – 46,5%, 2019 жылы –46%;

прокурорлық қадағалау актілері бойынша жойылған заң бұзушылықтардың, олардың пайда болуының себептері мен жағдайларының анықталғандарға қатысты үлесі (әлеуметтік-экономикалық саладағы заңдылықты қадағалау мәселелері бойынша) 2017 жылы – 92% томен емес, 2018 жылы – 92,2%, 2019 жылы –92,4%;

қаралған шағымдарға (қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысында және жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын қадағалау мәселелері бойынша) қатысты прокуратура органдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне қылмыстық процеске қатысушылардың сот қанағаттандырған шағымдарының үлес салмағы 2017 жылы – 20,8 % , 2018 жылы – 20,6%, 2019 жылы – 20,4%.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыруды қамтамасыз ету арқылы, Бас прокуратураға жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау. Штат саны 213 бірліктен тұратын Құқық қорғау органдары академиясын ұстау, коммуналдық қызметтерге және байланыс қызметтеріне, оның ішінде корпоративтік телекоммуникациялық байланыс қызметтеріне төлем жүргізу, ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу, қорлар, өзге де қызметтер мен жұмыстар сатып алу.

2017 жыл сомасының ағымдағы қаржылық жыл сомасынан ауытқу қызметкерлердің штаттық санын ұлғайтуға және оқу корпусының ғимаратын ағымдағы жөндеуге байланысты,  2018-2019 жылдар сомасының азаюы іссапарларға, негізгі құралдар, басқа да қорлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар сатып алуға арналған шығыстарды қысқартуға байланысты.

Бағдарлама құқық қорғау органдарының, оның ішінде Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары басшылығының Президенттік резервінде тұратын қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыруға, құқық қорғау органдарының кадр әлеуетін нығайту мақсатында заң төрелігін тиімді қамтамасыз ету, азаматтың, қоғам мен мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін, жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламасын іске асыруға бағытталған.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

мың. теңге

1 013 219,2

1 168 531

1 592 869

927 189

1 033 584

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

1 013 219,2

1 168 531

1 592 869

927 189

1 033 584

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

құқық қорғау органдары академиясында кәсіби біліктілікті көтеру, қайта даярлау және біліктілікті көтеру бағдарламасы бойынша оқытулатын құқық қорғау органдарының саны

ад.

372

1 413

1 446

1 467

1 498

құқық қорғау органдары академиясында жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша оқытулатын құқық қорғау органдарының саны

ад.

 

97

135

153

163

 

Бюджеттік бағдарлама

 

502   ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

 

2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 101 «Өкілдік шыгындарға арналған қаражат есебінен іс-шаралар өткізу».

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының  орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңының 5-бабының 4)-тармақшасы, 16-бабы, 38-бабының 7)-тармақшасы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның мақсатыхалықаралық аренадағы аса маңызды іс-шаралардың белсенді ұйымдастырушысы және қатысушысы ретінде Қазақстан Республикасының ұстанымын нығайту.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): бюджеттік бағдарлама шығыстары Қазақстан Республикасының аумағы бойынша өкілдік шығыстарды талап ететін іс-шаралар өткізуге бағытталған.

Бұл бағдарламаны іске асыру Бас прокуратураның халықаралық аренадағы іс-шараларға қатысуын қамтамасыз етеді.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

108 852,2

11 588,3

10 132

 

 

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2018 жыл

өкілдік шығыстарды талап ететін, өткізілген іс-шаралардың саны

бірл.

4

6

5

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама

 

502   ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:  138 «Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету»

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының  орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416-V  ҚРЗ, «Мемлекеттік қызмет өткерудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы Жарлығы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның мақсатымемлекеттік қызмет саласындағы жоғары білікті кадрлар даярлау.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтерге төлем жүргізуге бағытталған шығыстар.

Бұл бағдарламаны іске асыру құқық қорғау органдары әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді.Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

-

17 583,7

22 445

 

 

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

біліктілік арттырудан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны

бірл.

-

343

321